Nieuw kantoor !!!!!!

wipperplein 14 022.JPG

Op 1 november 2013 ben ik verhuisd naar een nieuw kantoor. Vanaf februari 2011 werk ik vanuit mijn huisadres, maar in 2012 is het aantal opdracht- gevers spectaculair gestegen. Vanaf februari 2013 kon ik geen nieuwe opdrachtgevers aannemen wegens tijd- en ruimtegebrek. Nu in mijn fraaie nieuwe onderkomen krijg ik steun van mevrouw Hester Verschoor van HIT Support, een kei in administratieve ondersteuning en met mijn vaste ondersteuning, B.B.H. van Harry Bakker in Lisse en Elly van Es in Heemskerk, kunnen wij u nog beter bedienen en adviseren.

Ed Verhelst

 

 

Bewaartermijn

Bewaartermijn gegevens voor Belastingdienst

Voor zogenoemde basisgegevens geldt een bewaarplicht van 7 jaar. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de in- en verkoopadministratie
  • de voorraadadministratie
  • de loonadministratie

Verder moet je de volgende gegevens bewaren:

  • de kopie van het identiteitsbewijs
  • de loonbelastingverklaring of het formulier met de gegevens voor de loonheffingen (bijvoorbeeld het 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' en het 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)')
  • een verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen

Deze gegevens bewaar je ten minste 5 hele kalenderjaren na het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking eindigde.

Let op!

Ook als je stopt met ondernemen of geen inhoudingsplichtige meer bent, moet je de gegevens blijven bewaren.

U kunt met ons schriftelijke afspraken maken over de gegevens die tot de basisgegevens behoren, en over de bewaartermijn van overige gegevens.

Als je de administratie geautomatiseerd voert, moet je deze administratie volgens wettelijke bepalingen bewaren.