shutterstock_227817238.jpg

                    BOUW

de 6% BTW regeling op arbeids- loon vervalt op 1 juli 2015.

Het verbouwen en herstellen van woningen en ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u volledig afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstel-werkzaamheden verstaan wij: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. 

 

 

 

 

 

Bewaartermijn

Bewaartermijn gegevens voor Belastingdienst

Voor zogenoemde basisgegevens geldt een bewaarplicht van 7 jaar. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de in- en verkoopadministratie
  • de voorraadadministratie
  • de loonadministratie

Verder moet je de volgende gegevens bewaren:

  • de kopie van het identiteitsbewijs
  • de loonbelastingverklaring of het formulier met de gegevens voor de loonheffingen (bijvoorbeeld het 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' en het 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)')
  • een verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen

Deze gegevens bewaar je ten minste 5 hele kalenderjaren na het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking eindigde.

Let op!

Ook als je stopt met ondernemen of geen inhoudingsplichtige meer bent, moet je de gegevens blijven bewaren.

U kunt met ons schriftelijke afspraken maken over de gegevens die tot de basisgegevens behoren, en over de bewaartermijn van overige gegevens.

Als je de administratie geautomatiseerd voert, moet je deze administratie volgens wettelijke bepalingen bewaren.