shutterstock_227817238.jpg

Voorlopige aanslag 2015

Heeft u de Voorlopige aanslag 2015 ontvangen van de Belastingdienst? Veranderd het inkomen voor 2015 of is de woonsituatie aangepast? Controleer of de VA 2015 in overeenstemming is met de huidige situatie!

Toeslagen 2015

Heeft u de toeslag(en) voor 2015 ontvangen. Zijn deze gegevens correct, voorkom terugbetaling en controleer de gegevens goed.

Voorlopige aanslag te betalen voor ondernemers

Veranderd de winst in 2015 t.o.v. 2014? Pas de VA aan, of vraag een VA aan. 

Advies?

info@edverhelst.nl

 

 

 

Bewaartermijn

Bewaartermijn gegevens voor Belastingdienst

Voor zogenoemde basisgegevens geldt een bewaarplicht van 7 jaar. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de in- en verkoopadministratie
  • de voorraadadministratie
  • de loonadministratie

Verder moet je de volgende gegevens bewaren:

  • de kopie van het identiteitsbewijs
  • de loonbelastingverklaring of het formulier met de gegevens voor de loonheffingen (bijvoorbeeld het 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' en het 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)')
  • een verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen

Deze gegevens bewaar je ten minste 5 hele kalenderjaren na het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking eindigde.

Let op!

Ook als je stopt met ondernemen of geen inhoudingsplichtige meer bent, moet je de gegevens blijven bewaren.

U kunt met ons schriftelijke afspraken maken over de gegevens die tot de basisgegevens behoren, en over de bewaartermijn van overige gegevens.

Als je de administratie geautomatiseerd voert, moet je deze administratie volgens wettelijke bepalingen bewaren.