Administratiekantoor Belastingadviseur
 
Top afbeelding Ed Verhelst.jpg

Op zoek naar een ervaren en vertrouwd administratiekantoor?

Wij doen de volledige administratie en geven advies hoe je onderneming optimaal kan functioneren. 

 

Belastingaangifte 2023

Vanaf 1 maart 2024 kunnen de aangifte Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2023 en de aangifte vennootschapsbelasting 2023 digitaal worden ingestuurd naar de Belastingdienst.

Vanaf 1 maart 2024 kan de vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting 2023 worden gedownload vanaf www.mijnbelastingdienst.nl. Voor alle relaties wordt een VIA machtiging aangevraagd bij de Belastingdienst. 

De termijn voor het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting 2023 is 1 mei 2024 zonder uitstel.

De termijn voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2023 is 1 juni 2024 zonder uitstel.

Wij vragen voor alle opdrachtgevers automatisch uitstel aan tot 1 mei 2025, in bijzondere gevallen kan het uitstel verlengd worden. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens van 2023 (nog) niet bekend zijn.

Tevens vragen wij voor onze relaties ieder jaar via onze software SBA-, VIA- en SBT doorlopende machtigingen aan.

Met deze machtigingen kunnen wij de gegevens van de Belastingdienst binnenhalen en volgen en indien gewenst snel reageren.

Ons advies is om je aangifte zo snel mogelijk in te dienen of vraag een voorlopige aanslag te betalen om belasting rente te voorkomen. 

 

 

Maak een afspraak

Echtpaar website.jpeg

 Stamrecht

Duizenden houders van een stamrecht BV dreigen in de problemen met de fiscus te komen.

Ze bereiken binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd,

wat betekent dat ze belasting over hun ingelegde ontslagvergoeding moeten betalen,

maar hebben dit geld helemaal niet meer.

Wij hebben positieve ervaringen met het afwikkelen van stamrecht BV's en een goede relatie met de Belastingdienst

Aarzel niet en vraag hulp om erger te voorkomen!

 

e-mail info@edverhelst.nl 

06-22558580